Nunu Organik Gübre Sanayi LTD. ŞTİ. firması, Karaman’da 2017 yılında 3.250 m2 kapalı alan 36.800 m2 açık alan olmak üzere toplam 40.000 m2 arsada üretime başlamıştır. Firmamız Organik solucan (vermicompost), Organik tavuk gübresi üretimi amacıyla kurulmuştur. Şu an 8 milyon solucan ile Katı Solucan Gübresi ve Fermente Edilmiş Organik Solucan Maması üretimi devam etmektedir.  Yakında Sıvı Solucan Gübresi üretimi başlayacaktır.

Bize Ulaşın

Amacımız

TUİK 2016 yılı verilerine göre Türkiye’de 13.925.448 ton kimyasal gübre kullanılmıştır. Bölgemizde ve de ülkemizde Konvansiyonel tarım uygulamalarından aşırı ve bilinçsiz kimyasal gübre kullanımı, yer altı sularında kirliliği artırdığı gibi, bağlı habitatlar olan nehir, göl ve denizlerdeki birçok canlı organizmanın da yaşam alanını ortadan kaldırmaktadır.

Organik maddenin azlığı, toprağın üst kısımlarında kumlaşmalar, alt kısmında ise sert tabakalar oluşturur. Toprağın su tutma kapasitesini azaltır, buna bağlı olarak sulama sayısı artar. Ayrıca toprakta biyolojik dengeyi sağlayan mikroorganizmalar azalır ve topraktaki besin elementlerinin bitki tarafından alınıp yararlanması engellenmiş olur.

Kimyasal gübrenin hammaddesi çoğunlukla ithal edilmektedir. Bölgedeki hayvan çiftliklerinin atıklarını bertaraf etmeleri de bir çevre sorunudur. Ülkemiz topraklarının organik madde kapsamının düşük ve pH sının yüksek olması nedeniyle, gübreleme ile toprağa verilen ve toprakta bulunan fakat bitki tarafından alınamayan bitki besin maddelerinin etkinliğini artırmak amacıyla, toprak düzenleyici ve organik gübrelerin kullanımının yaygınlaştırılması gereklidir.

Firmamız hayvansal atıklar işlenerek organik gübreye dönüştürülmesi sağlanacak ve çevre kirliliği sorununun azaltılmasında katkıda bulunacaktır. Bölgemizin talebi olan organik gübrenin, firmamız ürün çeşitlerini ve kapasitesini artırmasıyla karşılanmasına katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

yıldır Devam Eden Üretim
m2 Üretim Alanı
milyon Mevcut Solucan